Durant el 2012 a robles hem renovat un total de 17 vehicles de la nostra flota. Sempre mantenint la qualitat dels vehicles i els contractes de manteniment amb el fabricant