Transports Robles s’adhereix al programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat on es compromet a la reducció de les emisions de CO2 en la seva activitat empresarial.