Grupatge

Realitzem rutes de grupatje diàries amb mercaderia refrigerada, amb recollides en les principals comarques productores de Lleida cobrint també àrees de producció de la zona d’Aragó.

Les destinacions d’aquestes rutes són els principals mercats nacionals com Madrid, Barcelona, València, Alacant, Murcia, Girona, Castelló i també del sud de França, concretament Perpinyà.